مقالات

پارتیشن شانل

مطب دکتر حافظی نماینده و عضو شورای شهر تهران. واقع در خیابان ولیعصر

پارتيشن دوجداره شانل

کارینو پارتیشن جهت ارائه پارتیشن دوجداره رویکردی استاندارد داشته و اولین مشخصه خدمات استاندارد، رعایت زمان بندی دقیق اجرا می باشد . ما  مفتخریم که همواره به زمان بندی خود در اجرا متعهد بودیم و با برنامه ریزی دقیق و استاندارد همیشه سعی بر حفظ کیفیت و تعهد بر زمان بندی ارائه شده بوده ایم و تاکنون به لطف پروردگار آن یگانه معمار جهان هستی هیچ گاه دچار مشکل نشده و همواره به موقع و بعضا زودتر از موعد مقرر پروژه هاتحویل شده و رضایت کارفرما کسب گردیده است.

RSS